Aktiviteter

Aktiviteter
Vårt sommarcafé har musikundehållning 9/7. Gubbröra kommer på besök.


................................


Vårt sommarcafe har mer musikunderhållning 23/7 då Mikael "Gröten" Karlsson och Steve Cato kommer på besök.

..................................


Auktion 20/8 (Kilsauktioner) och Loppis/Cafe kl 14.00-16.30


................................


Sommaren på Liljedal kommer även att innehålla aktiviteter av andra föreningar, företagare och kyrkan. 


Glassbruket kommer att ha allsångskvällar.


Musik & Kultur på Buda gård kommer att anordna ett antal musikkvällar.


Kyrkan kommer att ha några söndagsträffar vid dansbanan.


För att få mer information om de olika arrangemangen så sök lämpligast på internet (Facebook)

Det blir med andra ord  en fullmatad sommar på Liljedal så välkomna till vår vackra bygd.


 

 

 

 

Liljedals Hembygdsförening