Cafe

Café 

Liljedals Sommarcafé  2020Tyvärr blir det inget sommarcafé 2020 pga coronapandemin.


Vi är nästan alla 70+ som driver den här verksamheten så vi känner att det här är rätt att göra.


Nu h0ppas vi på en fin sommar 2021 med många gäster  


Liljedals Hembygdsförening