Cafe

Café 

Liljedals Sommarcafé  2023Tack alla gäster för ännu en café sommar. Vålkomna tillbaka nästa år.Har ni några synpunkter, tips för att vi kan förbättra vårt café så hör gärna av på vår kontaktsida.


Välkomna sommaren 2024

Liljedals Hembygdsförening