Cafe

Cafe

Liljedals Sommarcafé 2017

 

Tack till alla trevliga gäster som har besökt vårt sommarcafe 2017.

 

Vi ser nu framåt och önskar att ni även gör ett besök nästa sommar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liljedals Hembygdsförening